Liên hệ

Isena Hotel

Địa chỉ: 02 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Tel: +84-0258-3529 800
Fax: +84-0258-3529 900
Email: sales@isenahotel.com
Website: www.isenahotel.com