Đặt phòng

Thông tin tuyển dụng tháng 2/2017

Khách sạn ISENA Nha Trang đang có nhu cầu tuyển nhân sự cho các bộ phận sau:
– Bộ phận Hành chính – Nhân sự
– Bộ phận Lễ tân
– Bộ phận Bếp
– Bộ phận Buồng phòng, Tạp vụ
– Bộ phận Kế toán
– Bộ phận Nhà hàng
– Bộ phận Kinh doanh
– Bộ phận Bảo vệ
– Bộ phận Kỹ thuật
– Bộ phận IT
Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ:
Phòng Hành chính – Nhân sự, Khách sạn ISENA Nha Trang
Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 028 3529 800; Email: hr@isenahotel.com