Đặt phòng

Hội nghị tổng kết SXKD năm 2016 Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Ngày 16/12/2016 tại Khách sạn ISENA Nha Trang, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tiến hành tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, cùng dự có ông Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ, ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam và ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn DMVN. Thành phần tham gia hội nghị gồm có thành viên HĐQT, CQĐH, BKS Tập đoàn, Trưởng, Phó các ban chức năng thuộc Tập đoàn, Chủ tịch, TGĐ các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn. Ông Trần Quang Nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc đã chủ trì Hội nghị.