Đặt phòng

Hội nghị tổng kết năm 2016 – Hiệp hội Dệt May Việt Nam VITAS

Ngày 17/12/2016, tại Thành phố Nha Trang, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) đã tiến hành hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh ngành dệt may Việt Nam, hoạt động của Vitas năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho năm 2017.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hội nghị:

Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Vitas phát biểu trong Hội nghị